Монгол хэл дээрх хичээлүүд

Хан Академийн хичээлүүд /Сэдвээр/

ДНХ
РНХ-ийн транскрипц ба трансляци /хуулбарлалт ба хөрвүүлэлт/
Хорт хавдар
Оюунлаг загварчлал ба эволюци
Зүйлүүд
Эбола вирусын дэгдэлтийн шалтгаан
Тархалтын магадлал ба дархлаажуулалтын хямрал
Органойдын тухай
Эволюцийн учрыг олохуй
Байгалийн шалгарал ба Шар шувуун эрвээхий
Бичний ангилал
Сөрөг тоонуудыг үржүүлэх, хуваах