Биологи

Удамшлыг танилцуулахуй

Пиннетийн тор

Аллелийн давтамж

Харди Вайнбергийн тэгшитгэл

Харди Вайнбергийн тэгшитгэлийг хэрэглэх нь

Хүйс дагаж удамших шинж тэмдгүүд

Удамшил зүй 1-р хэсэг. Ген гэж юу вэ?

Удамшил зүй 2-р хэсэг. SNP (дан нуклеотидын полиморфизм) гэж юу вэ?

Удамшил зүй 3-р хэсэг. Таны ген хаанаас өвлөгддөг вэ?

Удамшил зүй 4-р хэсэг. Фенотип гэж юу вэ?

Уушиг ба амьсгалын эрхтэн систем

Цусны улаан эс

Зүрх судасны тогтолцоо

Гемоглобин

Мэдрэлийн эсийн анатом бүтэц

Натри калийн шахуурга

Натри калийн шахуурга хичээлийн залруулга

Цахилгаан болон үйлийн потенциал

Мэдрэлийн эсэд үсрэлт маягаар сэрэл дамжих механизм

Нейрон эсийн синапс (химийн)

Бөөр ба нефрон

Нефроны хоёрдогч идэвхитэй зөөвөрлөлт

Миозин ба Актин

Тропомиозин ба тропонины булчингийн агшилтад үзүүлэх нөлөө

Булчингийн эсэд саркоплазмын торын гүйцэтгэх үүрэг

Аргийн булчингийн ширхэглэгийн анатоми бүтэц

Зүрх судасны тогтолцоо

Цусны улаан эс

Гемоглобин

Уушиг ба амьсгалын систем

Мэдрэлийн эсийн анатоми бүтэц

Нейроны синапс

Мэдрэлийн эсэд үсрэлт маягаар сэрэл дамжих механизм

Натри, калийн шахуурга

Натри, калийн шахуурга хичээлийн залруулга

Цахилгаан болон үйлийн потенциал

Араг ясны /их биеийн/ булчингийн анатоми бүтэц

Актин ба миозин

Тропомиозин ба тропонины булчингийн агшилтад үзүүлэх нөлөө

Булчингийн эсэд саркоплазмын торын гүйцэтгэх үүрэг

Бөөр ба нефрон

Нефроны хоёрдогч идэвхтэй зөөвөрлөлт

Халдвар эсэргүүцэж буй шинж тэмдгүүд

Эбола вирусын дэгдэлтийн шалтгаан

Тархалтын магадлал ба дархлаажуулалтын хямрал

R нотыг ойлгох нь

Хувьслын онол ба байгалийн шалгарал /Удиртгал/

Эволюцийн учрыг олохуй

Зүйлийн олон янз байдал

Зүйлүүд

Байгалийн шалгарал ба “шар шувуун” эрвээхэй

Оюунлаг загварчлал ба эволюци

Нэршил ба амьдралын мод

Бичний ангилал

Вирус

Нян

Прокориат ба эукариат эс /бөөм, рибосом, мембран/

Органойдын тухай

Эндоплазмын тор, Гольджийн аппарат

Хромосом, хроматин, хроматид

ДНХ

Транскрипци ба трансляци

Фотосинтез

Фотосинтез, гэрлийн шат 1

Фотосинтез, гэрлийн шат ба фотофосфоржилт

Фотосинтез, Кальвины цикл

Эсийн амьсгалын хүчилтөрөгчжилт ба ялгарал

Ургамал дахь агаарын солилцоо

Эсийн хуваагдал

Митозын үе шатууд

Мейозын үе шатууд

Хорт хавдар

Соматик ба нянгийн эс дэх зиготын ялгаа

Хөврөлийн эсүүд

Үр тогтолт

Удамшлыг танилцуулахуй

Ген гэж юу вэ?

Таны ген хаанаас өвлөгддөг вэ?

Фенотип гэж юу вэ?

SNP гэж юу вэ?

Аллель ба ген

Пиннетийн тор

Хүйс дагаж удамших шинж тэмдгүүд

Аллелийн давтамж

Харди Вайнбергийн тэгшитгэл

Харди Вайнбергийн тэгшитгэлийг хэрэглэх нь