Нээлттэй эх (4)

Техник технологийн хурдтай хөгжил нь аль ч орны боловсролын ялгааг арилгаж, бүхий л мэдээ мэдээллүүд нь үүлэн технологид суурилж байна. Өнөөгийн боловсрол нь цаг хугацаа, орон зайг үл хамааран сургалтыг үр дүнтэй, нээлттэй байхыг шаардаж байна.

Дэлх

Read more…

Эмч хүн өвчтнөө  оношилж байж эм бичдэг шиг багш суралцагчаа таньж байж арга барилаа тааруулах ёстой [1]. Тэгвэл энэ жорыг тааруулах зохицуулах арга нь “бүгдэд хүрэх сургалт” юм. Түүнийг суралцагч нэг бүрийн сурах үйл ажиллагааг дэмжиж хөгжүүлнэ гэж

Read more…

Мэдлэгийн зуунд үр хүүхдээ өндөр боловсролтой, «амьдрах чадвар» өндөртэй, дэлхийн иргэн болгон төлөвшүүлэх чухал үүрэг хариуцлага бидний өмнө тулгарч байна. Шинэ эрин зуун биднээс үүнийг шаардаж байна. Бидний хойч ирээдүй болсон залуу үе, үр хүүхдүүд

Read more…

2124844?profile=original

ГеоГебрагийн тухай

ГеоГебра бол геометр, алгебр, хүснэгт, график, статистик болон анализийг нэгтгэсэн боловсролын бүх түвшинд зориулагдсан чөлөөтэй, олон үйлдлийн системд ажиллах, динамик, хэрэглэхэд хялбар математикийн програмын багц юм. ГеоГеб

Read more…
RSS
Email me when there are new items in this category –