ЕБС-иуд Хан Академийн нээлттэй сургалтыг сургалтандаа хэрэглэж эхэлж байна. Жишээ болгож, Сэлэнгэ аймгийн Билиг дунд сургуулийн Хан Академийн сургалтыг сургалтандаа хэрэглэх төлөвлөгөөг танилцуулж байна. Тус сургууль цахим сургууль хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд Гүүгэл сургалтын багцыг ашиглаж багш, сурагчид нь Гүүгэл имэйлээр дамжуулан харьцаж, багш нар заах арга зүйн нэгдлээрээ, сурагчид нь хобби сонирхлоороо бүлгэм үүсгэн нэгдэж, онлайнаар бие даалт, гэрийн даалгавраа хийж байна. 

http://www.biligdb.edu.mn/khanacademy/plan