Хан Академийн биологийн нээлттэй хичээлүүдийг дараах 9 бүлэг сэдвээр ЕБС-ийн 8, 9 дүгээр ангийн улсын шалгалт, 10-12 дугаар ангийн ЭЕШ-д бэлдэж байгаа сурагчдад зориулан ETV сувгаар 2016.05.23-аас эхлэн өдөр бүр 17.30 болон 18.00 цагаас дараах хуваарийн дагуу хүргэж байна. /өглөө болон амралтын өдрүүдэд давталттай/
    2016.05.23 - 18:00-18:30
    2016.05.24 - 18:00-18:30
    2016.05.25 - 17:30-18:00
    2016.05.26 - 18:00-18:30
    2016.05.27 - 17:30-18:00

http://www.youtube.com/watch?v=BRVsn0feZXg&feature=youtu.be

Хан Академийн Биологийн хичээлүүдийн агуулгын дараалал ба системчлэл

Анги

Бүлэг сэдэв

 

Сэдвүүд

 

А. Хүний биологи /VIII-IX анги/

    Амьсгалын

     систем

1

Уушиг ба амьсгалын систем

     Зүрх судас, цус

2

 Цусны улаан эс

3

 Гемоглобин

4

 Зүрх судасны тогтолцоо  

  Мэдрэлийн эс, түүний үйл ажиллагаа

5

 Мэдрэлийн эсийн анатоми бүтэц

6

 Мэдрэлийн эсэд үсрэлт маягаар сэрэл дамжих механизм

7

Нейроны синапс

8

 Натри, калийн шахуурга

9

 Натри, калийн шахуурга хичээлийн залруулга

10

 Цахилгаан болон үйлийн потенциал

Булчингийн ажиллагаа, бүтэц

1

  Араг ясны /их биеийн/ булчингийн анатоми бүтэц

2

  Актин ба миозин

3

  Тропомиозин ба тропонины булчингийн агшилтад үзүүлэх нөлөө

4

  Булчингийн эсэд саркоплазмын торын гүйцэтгэх үүрэг

Ялгаруулах тогтолцоо

1

  Бөөр ба нефрон

2

  Нефроны хоёрдогч идэвхтэй зөөвөрлөлт

Халдвар

1

  Халдвар эсэргүүцэж буй шинж тэмдгүүд

2

  Эбола вирусын дэгдэлтийн шалтгаан

 

3

  Тархалтын магадлал ба дархлаажуулалтын хямрал

 

4

  R нотыг ойлгох нь

Б. Ерөнхий биологи /X-XII анги/

Эволюци

1

  Хувьслын онол ба байгалийн шалгарал /Удиртгал/

 

2

  Эволюцийн учрыг олохуй

 

3

  Зүйлийн олон янз байдал

 

4

  Зүйлүүд

 

5

  Байгалийн шалгарал ба “шар шувуун” эрвээхэй

 

6

  Оюунлаг загварчлал ба эволюци

 

7

  Нэршил ба амьдралын мод

 

8

  Бичний ангилал

 

9

  Вирус

 

10

  Нян

 

Эс

1

  Прокориат ба эукариат эс /бөөм, рибосом, мембран/

 

2

  Органойдын тухай

 

3

  Эндоплазмын тор, Гольджийн аппарат

4

  Хромосом, хроматин, хроматид

5

  ДНХ

 

6

  Транскрипци ба трансляци

 

7

  Фотосинтез

8

  Фотосинтез, гэрлийн шат 1

9

  Фотосинтез, гэрлийн шат ба фотофосфоржилт

10

  Фотосинтез, Кальвины цикл

11

Эсийн амьсгалын хүчилтөрөгчжилт ба ялгарал

 

12

  Ургамал дахь агаарын солилцоо

 

Эсийн хуваагдал

1

  Эсийн хуваагдал

 

2

  Митозын үе шатууд

 

3

  Мейозын үе шатууд

4

  Хорт хавдар

 

5

  Соматик ба нянгийн эс дэх зиготын ялгаа /6/

6

  Хөврөлийн эсүүд

7

  Үр тогтолт /5/

Удамшлын хувьсал /генетик/

1

  Удамшлыг танилцуулахуй

2

  Ген гэж юу вэ?

3

  Таны ген хаанаас өвлөгддөг вэ?

4

  Фенотип гэж юу вэ?

5

  SNP гэж юу вэ?

6

  Аллель ба ген

 

7

  Пиннетийн тор

8

  Хүйс дагаж удамших шинж тэмдгүүд

9

  Аллелийн давтамж

10

  Харди Вайнбергийн тэгшитгэл

11

  Харди Вайнбергийн тэгшитгэлийг хэрэглэх нь

https://mn.khanacademy.org/science/biology