Шинэ хичээлийн жил эхлэх дөхөж байгаатай холбогдуулан сурагч дүү нартаа зориулаад Хан Академийн СУРАЛЦАГЧИЙН ТАЛБАРыг танилцуулж байна. 

http://mn.khanacademy.org сайтад бүртгүүлэн нэвтэрч орсноор суралцагч бүр өөрийн идэвх, явцыг харуулсан талбартай болно. Энэ нь суралцагчдыг сэдэлжүүлж, тэмдэг оноогоо авч урамшин, сольж хөгжилдөн, интерактиваар, өөрийн дураар, хялбар суралцах боломжийг олгодог үнэлгээний цогц систем юм.

Зураг 1. Өөрийн зураг болон дэвсгэр өнгийг солих боломж

Зураг 2. Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийн хэсэг

Зураг 3. Суралцагчийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээ

Зураг 4. Сурагчид багшийн өгсөн зөвлөмж, санал болгосон чадварууд

Зураг 5. Сурагчийн үйл ажиллагааны график

Зураг 6. Сурагч чадвараа үнэлүүлсэн байдал

Зураг 7. Гол сэдвүүдтэй хамаатай дасгалыг гүйцэтгэсэн байдал

Зураг 8. Гол сэдвүүдтэй хамаатай бичлэг үзсэн байдал

Бэлтгэсэн: Хан Академийн математикийн багийн зохицуулагч Ц.НавчааС /МУИСийн ШУСийн математикийн тэнхимийн багш/