бага ангийн математик (3)

Global International School-ийн бага ангийн багш нарт "Хан Академийн сургалтын системийг танилцуулах" сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.
Энэ сарын 16-нд болсон уг сургалтыг Хан Академийн математикийн багийн ахлагч Ц.Навчаа багш удирдан явуулсан б

Read more…
1 Бүхэл тооны нэмэх үйлдэл ба хэрэглээ 1 
2 Тоон шулуун дээр нэмэх, хасахын өгүүлбэртэй бодлого
3 Бүхэл тооны хасах үйлдэл
4 Нэмэгдэхүүний байр солих хууль
5 Хоёр оронтой тоог бүлэглэлгүй нэмэх
6 Аравтын бүлгүүдийг ашиглан нэмэх, 1
7 10-тын бүлгүүдийг ашиглан нэм
Read more…
     
1 Эрэмбэлж тоолох
2 Бага тоон дээр тоолох
3 Ангиллаар тоолох
4 10 хүртэл бүлэглэж тоонуудыг жиших жишээ
5 10 хүртэл тоонуудыг жиших жишээ
6 Нэмэх үйлдлийн удиртгал
7 Хасах үйлдлийн удиртгал
8 Жимсний хэсэг
9 Энгий
Read more…