блог бичих заавар (1)

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын багш нар, боловсролын байгууллагын мэргэжилтнүүд, судлаачдад зориулсан нээлттэй боловсролын сошиал сайт www.k12.mn сайтад нэгдсэнд баярлалаа.

Блог нэмэх заавар

Сайтад нэвтэрч орох

Блог бичихдээ www.k12.mn сайтад 

Read more…