математик (7)

Global International School-ийн бага ангийн багш нарт "Хан Академийн сургалтын системийг танилцуулах" сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.
Энэ сарын 16-нд болсон уг сургалтыг Хан Академийн математикийн багийн ахлагч Ц.Навчаа багш удирдан явуулсан б

Read more…
     
1 Эрэмбэлж тоолох
2 Бага тоон дээр тоолох
3 Ангиллаар тоолох
4 10 хүртэл бүлэглэж тоонуудыг жиших жишээ
5 10 хүртэл тоонуудыг жиших жишээ
6 Нэмэх үйлдлийн удиртгал
7 Хасах үйлдлийн удиртгал
8 Жимсний хэсэг
9 Энгий
Read more…

Энэхүү онлайн толь бичигт Хан Академийн математикийн хичээлийн нэр томьёоны монгол, англи хувилбар болон холбогдох видео хичээлийн холбоосыг байршуулсан болно.

Ц

  • Цаасан шувуу   Kite              

    Цаасан шувуутай адилхан математик дүрс

  

Read more…

Энэхүү онлайн толь бичигт Хан Академийн математикийн хичээлийн нэр томьёоны монгол, англи хувилбар болон холбогдох видео хичээлийн холбоосыг байршуулсан болно.

Т

  Тав Five                

   Үржүүлэх үйлдэл 3: 10, 11, 12-ын хүрд

  Таван

Read more…

Энэхүү онлайн толь бичигт Хан Академийн математикийн хичээлийн нэр томьёоны монгол, англи хувилбар болон холбогдох видео хичээлийн холбоосыг байршуулсан болно.

Д

  • Давталт Period         

   Цэгэн диаграм байгуулах

  • Дал Seventy

   Үр

Read more…

Энэхүү онлайн толь бичигт Хан Академийн математикийн хичээлийн нэр томьёоны монгол, англи хувилбар болон холбогдох видео хичээлийн холбоосыг байршуулсан болно.

А

  • Абсолют утга Absolute value

   Тооны шинж болон абсолют утга

   Абсолют утгыг

Read more…

Шинэ хичээлийн жил эхлэх дөхөж байгаатай холбогдуулан сурагч дүү нартаа зориулаад Хан Академийн СУРАЛЦАГЧИЙН ТАЛБАРыг танилцуулж байна. 

http://mn.khanacademy.org сайтад бүртгүүлэн нэвтэрч орсноор суралцагч бүр өөрийн идэвх, явцыг харуулсан талбарта

Read more…