Блог

нээлттэй сургалт (4)

НҮБ-аас 2015 онд 193 орны оролцоотой баталсан “Тогтвортой хөгжил 2030” хөтөлбөрийн 17 зорилтод Монгол улс нэгдэж, үндэсний хөгжлийнхөө баримт бичигт тусган, “Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал - 2030” боловсруулж, УИХ-аар батлан…

Read more…

ЕБС-иуд Хан Академийн нээлттэй сургалтыг сургалтандаа хэрэглэж эхэлж байна. Жишээ болгож, Сэлэнгэ аймгийн Билиг дунд сургуулийн Хан Академийн сургалтыг сургалтандаа хэрэглэх төлөвлөгөөг танилцуулж байна. Тус сургууль цахим сургууль хэлбэрээр…

Read more…

Хураангуй

Нээлттэй боловсрол, бүх нийтэд зориулсан нээлттэй сургалтанд тулгуурласан боловсролын системийн шинэчлэл дэлхийн олон улсуудад хэрэгжиж байна. Нээлттэй сургалтыг суралцагчдад хүргэх түгээмэл хэлбэр нь зайн болон…

Read more…