холбоос (5)

     
1 Эрэмбэлж тоолох
2 Бага тоон дээр тоолох
3 Ангиллаар тоолох
4 10 хүртэл бүлэглэж тоонуудыг жиших жишээ
5 10 хүртэл тоонуудыг жиших жишээ
6 Нэмэх үйлдлийн удиртгал
7 Хасах үйлдлийн удиртгал
8 Жимсний хэсэг
9 Энгий
Read more…

ЕБС-ийн 7 дугаар ангийн дэлхийн түүх хичээлийн бүлэг сэдвийн тогтолцоог Хан Академийн видео хичээлүүдтэй холбосон нь

Бүлэг сэдэв Нэгж хичээл Хан Академийн хичээлүүдийн дэд сэдэв Хан Академийн видео хичээлийн холбоос
Хүн төрлөхтний эртний үе /18ц
Read more…

Энэхүү онлайн толь бичигт Хан Академийн математикийн хичээлийн нэр томьёоны монгол, англи хувилбар болон холбогдох видео хичээлийн холбоосыг байршуулсан болно.

Ц

  • Цаасан шувуу   Kite              

    Цаасан шувуутай адилхан математик дүрс

  

Read more…

Энэхүү онлайн толь бичигт Хан Академийн математикийн хичээлийн нэр томьёоны монгол, англи хувилбар болон холбогдох видео хичээлийн холбоосыг байршуулсан болно.

Т

  Тав Five                

   Үржүүлэх үйлдэл 3: 10, 11, 12-ын хүрд

  Таван

Read more…

Энэхүү онлайн толь бичигт Хан Академийн математикийн хичээлийн нэр томьёоны монгол, англи хувилбар болон холбогдох видео хичээлийн холбоосыг байршуулсан болно.

Д

  • Давталт Period         

   Цэгэн диаграм байгуулах

  • Дал Seventy

   Үр

Read more…