Сургалтад цахим хэрэглэгдэхүүн ашиглах боломж

Вакум төхөөрөмж ашиглан цахим хичээл хэрхэн хийх вэ?