Нэг Монгол

Салман Хан: Дүнгийн төлөө бус чанарыг эрхэмлэж багшлахуй
Бидний алсын хараа
Та юуг ч сурч чадна
Багш нарын сэтгэгдэл: Хан Академийн хичээлүүд багшийн ажлыг ачааллыг хөнгөвчилнө
Шинэ Эрин сургуулийн сурагч Баасан-Амгалангийн орчуулан бэлтгэсэн Салман Ханы оролцсон "TED Talk"
НЭГ Монгол хөтөлбөрийг залуус дэмжиж байна
Google Apps for Education | Боловсролд зориулсан Google -н багц Application